เที่ยวบานาฮิลล์ ยกยุโรปมาไว้เวียดนาม ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าผ่านหมอก ไม่พลาดแลนด์มาร์คดัง