10 วัด บนภูเขา ความงดงาม ที่คุณไม่ควรพลาด !!

ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ “วัด” จึงเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  มีกุฏิสำหรับภิกษุสามเณร ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพื่อเผยแผ่ศาสนา อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชน เช็คอินชิลล์จะพาไปชมวัดที่มีความสวยงาม และตั้งอยู่บนภูเขา ความสวยงามนี้จึงนำพานักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ไปเยี่ยมชมความงามอย่างไม่ขาดสาย จะมีวัดอะไรบ้าง สามารถชมได้ด้านล่างเลยจ้า

♡ วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่

วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่บนยอดเขาแก้ว ที่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร มีพื้นที่ถึง 200 ไร่ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ คือ “หลวงพ่อจำเนียร” ซึ่งเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวกระบี่ วัดถ้ำเสือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง ลักษณะเป็นสวนป่า โพรงถ้ำ ถ้ำ และเพิงผา เชื่อกันว่าในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำมีหินธรรมชาติ ที่ปรากฏเป็นรอยอุ้งเท้าของเสือ ด้านบนของวัดสามารถชมทัศนียภาพของเมืองกระบี่ได้ถึง 360 องศา จุดเด่นของวัด คือ

 • พระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้ว พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาแก้ว สามารถขึ้นไปสักการะได้โดยขึ้นบันไดจำนวน 1,237 ขั้น
 • พระธาตุเจดีย์ระฆังใหญ่ ที่มีความสูงถึง 90.90 เมตร ภายในมี 5 ชั้น ประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ หอประชุม และระฆังที่ใบใหญ่ที่สุดในโลก, พระโพธิสัตว์
 • พระโพธิสัตว์กวนอิม มีความสูง 5 เมตร เป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อสักการะขอพร
 • พระพุทธรูปหยกขาว ศิลปะพม่าอายุ 100 ปี อยู่ภายในโบสถ์
 • หุบเขาคีรีวงศ์ ภายในหุบเขามีต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยมากมาย

แผนที่ Google Map วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ :


♡ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ จังหวัดลำปาง

มีชื่อเดิมว่า วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง ตั้งอยู่บนภูเขาในตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาทประดิษฐาน ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวอำเภอแจ้ห่ม มายาวนานสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ ความงดงามของเจดีย์เล็กๆ สีขาว ที่สร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ชมภาพความสวยงามของอำเภอแจ้ห่มแบบ 360 องศา ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์ ทัศนียภาพโดยรอบมีความสวยงาม ก่อนหน้านี้ยังไม่มีการทำถนนขึ้นสู่ดอย ดังนั้นพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาจึงต้องเดินเท้าผ่านป่าทึบ และหน้าผาสูงชัน ไปสักการะบูชา รอยพระพุทธบาท ต่อมา หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล (พระเทพวิสุทธิญาณ) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา  ได้เดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทโดยการเดินเท้า พลังศรัทธาของท่านจึงเป็นที่มาในการสร้างวัดขึ้น ภายในวัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 • ส่วนแรก เป็นที่ตั้งของตัววัด มีอุโบสถ และเจดีย์ อุโบสถมีลักษณะเหมือนวัดทางล้านนา สิงห์คู่ยืนเฝ้าอยู่บริเวณลานทางเข้าอุโบสถ ภายในมีพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระนิรันตราย พระพุทธรูปประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 4
 • ส่วนที่สอง ภูผาหมอก หรือ ดอยจิหมอก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
 • ส่วนที่สาม ดอยพระบาท ทางเดินเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นทางบัไดเหล็กที่ลัดเลาะไปตามภูเขา ด้านบนมีพระธาตุสีทองประดิษฐานอยู่ และมีศาลาสวดมนต์

แผนที่ Google Map วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ จังหวัดลำปาง :


♡ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ก่อนเป็นสถานที่ธรรมภูมิที่งดงาม มีธรรมชาติเป็นภูเขาสูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบล้อมบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม บนยอดเขาสูงตระง่านมีถ้ำอยู่บนปลายยอด ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟ้า และลับหายไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และถือว่าเป็นสถานที่มงคล  มีความศักดิ์สิทธิ์  และเรียกตามกันมาว่า ผาซ่อนแก้ว ถูกสร้างขึ้นเป็นวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร มีวิวทิศทัศนืที่สวยงาม ท่ามกลางภูเขา และทะเลหมอก จุดเด่นของวัด คือ

 • เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เปิดให้เยี่ยมชม และสักการะ ตัวเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด แก้ว เซรามิค หลากสีสัน สวยงดงามเมื่อสะท้อนกับแสงแดด
 • พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ พระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าสีขาว ซ้อนกัน 5 พระองค์ นั่งซ้อนกันอยูบนฐานดอกบัว ไล่ระดับขนาด มีความยิ่งใหญ่ เด่นสง่าจากระยะไกล รอบๆ มีทัศนียภาพของภูเขาที่สวยงาม

แผนที่ Google Map วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดลำปาง :


♡ วัดทางสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดทางสาย ตั้งอยู่บนยอดเขาธงชัย ริมทะเลบ้านกรูด ในตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมยอดเขาธงชัยเป็นป่ารกทึบ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆ อดีตชาวตำบลธงชัย ถูกเบียดเบียนเดือดร้อน มีมิจฉาชีพมาก นายมนัส และนางพุ่ม จึงคิดสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมไว้ในเขตตำบลธงชัย เพื่อเอาหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต แลได้บริจาคที่ดินทางทิศเหนือของเขาธงชัยประมาณ 12 ไร่ ให้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม และศาลารอดภัยวิปัสสนา จากนั้นก็เริ่มสร้างตำหนักกรมหลวงชุมพร มีการเปลี่ยนชื่อจากสำนักปฏิบัติธรรมรอดภัยวิปัสสนา เป็นสำนักธรรมวัดทางสาย โดยมี พระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ เป็นเจ้าสำนัก ต่อมาได้ก่อสร้างถาวรวัตถุมาก และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ตั้งเป็นวัดมีนามว่า “วัดทางสาย” จุดเด่นของวัด คือ

 • พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่ มีความสวยงาม และวิจิตรตระการตามแบบศิลปะไทยแท้ หาดูยาก เป็นอาคารชุดหลังเดียว ประกอบด้วยหมู่เจดีย์ 9 องค์ มีเจดีย์ประธานองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีเจดีย์ทั้ง 8 รายล้อมอยู่ 4 ทิศ อีกทั้งภายในยังมีพระพุทธรูปปางงดงามอยู่ 37 องค์
 • พระพุทธกิติสิริชัย เป็นพระรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ รูปทรงแบบคันทาราช (ปางตรัสรู้) ลักษณะนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า บนยอดเขาธงชัย ตั้งเด่นเป็นสง่า สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่สักการะของประชาชน
 • พระตำหนักกรมหลวงชุมพร เป็นที่ตั้งของพระรูปของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บนยอดเขาธงชัย เป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวทะเล และบุคคลทั่วไปจำนวนมาก มีผู้ไปกราบไหว้ สักการะ ถวายดอกไม้ อยู่เป็นประจำ ใกล้เคียงมีจุดชมวิว ชมความสวยงามของทะเลบ้านกรูด และวิว 360 องศาของตำบลธงชัย อีกทั้งยังมีหอสมุด และพิพิธภัณฑ์

แผนที่ Google Map วัดทางสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : 


♡ วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง และป่าน้ำโสม ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย วัดป่าภูก้อน เกิดขึ้นจากพุทธบริษัท 4 คน ที่ตระหนักถึงธรรมชาติ ต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังจะถูกทำลาย จึงสร้างวัด โดยขออนุญาตจากกรมป่าไม้ เพื่อรักษาบริเวณวัดให้คงสภาพป่าอย่างสมบูรณ์ คณะศรัทธาจึงพยายามขออนุญาตใช้พืนที่ป่าสงวนที่อยู่โดยรอบวัด พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน จึงเกิดขึ้น กรมป่าไม้ได้ให้วัดป่าภูก้อนดูแลงานด้านป่าไม้ เพื่อป้องกันรักษาไฟป่า และบุกรุกทำลายป่า ล่าสัตว์ วัดนี้จึงเป็นที่สงบ ควรแก่การบำเพ็ญภาวนา และกรรมฐาน ตัววัดถูกโอบล้อมไปด้วยผืนป่า และภูเขา มีความสวยงามเป็นอย่างมาก จุดเด่นของวัด คือ

 • องค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นบนยอด: บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช ชั้นสอง: รูปหล่อเหมือนบูรพาจารย์ สายกรรมฐาน โดยให้กราบระลึกบูชา ชั้นหนึ่ง: ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมตราสัญลักษณ์ และยังเป็นที่เก็บเครื่องอัฐบริขารของพระอริยสงฆ์ รวมถึงรูปปั้นพระอาจารย์หลายองค์
 • พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี สร้างจากหินอ่อนขาวบริสุทธิ์จากประเทศอิตาลี นำเข้ามาแกะสลักที่วัดป่าภูก้อน เป็นองค์พระพุทธไสยาสน์  ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาอาสนะพุทธะ
 • พระวิหารพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น พระวิหารใหญ่โตอลังการ พระวิหารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ สมัยรัตนโกสินทร์ ที่ตกแต่งด้วยสำริดทั้งหมด ทางเข้ามี 3 ด้าน ภายในมีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ประดิษฐานอยู่

แผนที่ Google Map วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี :


♡ วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่

วัดท่าตอน เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอดเขาต่อเนื่องหลายลูก ในตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชัน มีที่ราบริมแม่น้ำกก เป็นวัดที่มีทิสวทัศน์สวยงาม อยู่บนไหล่เขา เรียงรายไปด้วยศาสนวัตถุสิ่งก่อสร้าง ทอดยาวตามไหล่เขาเป็นชั้นๆ รวมทั้งหมด 9 ชั้น ด้านบนสามารถมองเห็นวิวอำเภอแม่อาย และภูเขาที่รายล้อมสวยงาม อดีตเป็นวัดร้างหลายร้อยปี มีพระเจดีย์เก่าชำรุดล้อมรอบด้วยป่าทึบ ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ต่อมาจึงมีการบูรณะ โดย ครูบาแก้ว กาวิชโย พระธุดงค์จากวัดน้ำบ่อหลวง โดยแบ่ง 9 ชั้น เป็นดังนี้

 • ชั้นที่ 1 : พระธาตุจอมคีรีศรีปิงขอก , เจ้าแม่กวนอิม , ลานกิจกรรม , จุดชมวิว , สำนักงานวัดท่าตอน , พระอารามหลวง , สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ , โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี-ปริยัติสามัญศึกษา , ร้านค้าหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อปต.
 • ชั้นที่ 2 : พระอุโบสถ
 • ชั้นที่ 3 : พระพุทธนิรันดรชัย (หลวงพ่อขาว) , พระสังกจายนะ (หลวงพ่อมหาลาภ) , ถ้ำมังกรขาวจำลอง
 • ชั้นที่ 4 : พระนาคปรก
 • ชั้นที่ 5 : สำนักวิปัสสนา
 • ชั้นที่ 6 : หอประชุม , อาคารรุ่งนิรันดร์
 • ชั้นที่ 7 : กุฏิธรรมปัญญาบดี
 • ชั้นที่ 8 : พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ (พระเจดีย์แก้ว) , มังกรเงิน มังกรทอง , สามมหาราช , สมเด็จพระปิยะมหาราช , สมเด็จพระนเรศวรมหาราช , สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช , พระโพธิสัตว์กวนอิมไม้หอม (แกะสลัก) , พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว (แกะสลัก) , พระพุทธรูปหินทราย (แกะสลัก) , ศาลาเอนกประสงค์ , สำนักงานพระเจดีย์แก้ว , ไฉ่สิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ สามารถชมวิวอันสวยงามได้ที่ชั้นนี้ ซึ่งเป็นสูงสุด

แผนที่ Google Map วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่ :


♡ วัดถ้ำเสือ จังหวัดกาญจนบุรี

วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ในตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดที่มีความโดดเด่น เห็นแต่ไกล เพราะตั้งอยู่บนภูเขา มีชื่อเสียงในความสวยงามของ พระเจดีย์เกษุแก้วมหาปราสาท พระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 9 ชั้น สามารถเดินขึ้นบันไดไปยังชนบนสุดได้ มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ สามารถกราบไหว้ ขอพรได้ , พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อชิน ปางประธานพร สีเหลืองทองอร่ามอลังการ พร้อมพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับลวดลาย มีรอยพระพุทธบาทซ้ายที่มีน้ำซึมตลอดเวลา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์ิสิทธิ์ และที่สำคัญคือ ถ้ำเสือ เป็นถ้ำขนาดเล็ก ภายในมีพระพุทธูปประจำวันเกิด และจำหน่ายวัตถุมงคล ในการขึ้นไปสักการะนั้น ทำได้โดยการเดินขึ้นบันไดนาคสามสายประมาณ 158 ขั้น หรือใครไม่ไหวจริงๆ แนะนำรถราง 10 บาท อยู่ด้านข้างบันไดเลยค่ะ เมื่อขึ้นจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ด้านหน้าวัดสามารถมองเห็นแม่น้ำแม่กลอง ส่วนด้านหลังเป็นท้องทุ่งนาสีเขียวสวยงาม ท่านใดขึ้นบันไดแล้วเกิดอาการเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า พอได้เห็นทิวทัศน์ด้านบนแล้ว รับรองว่า หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้้งเลยล่ะ

แผนที่ Google Map วัดถ้ำเสือ จังหวัดกาญจนบุรี :


♡ วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง

วัดพระธาตุดอยพระฌาน ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ในเขตอำเภอบ้านป่า อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาพัฒนาเป็นวัด มีพระธาตุเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยโบราณ ตัววัดสร้างด้วยศิลปะแบบล้านนาร่วมสมัย วิวทิวทัศน์ด้านบนงดงาม วิวพาโนรามา สามารถมองเห็นวิวอำเภอแม่ทะ และป่าไม้เขียวขจี มีหมอกเกือบตลอดทั้งปี เพราะวัดอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง วัดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกแห่ง การขึ้นไปด้านบนนั้น มี 2 ทาง คือ เดินขึ้นบันไดนาค จำนวน 624 ขึ้น และอีกทางคือ สามารถขับรถขึ้นไปได้ แต่มีที่จอดรถไม่มากนัก และเพื่อขึ้นไปสักการะพระธาตุ แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใด เมื่อถึงจุดหมาย ทัศนียภาพรอบๆ จะทำให้คุณหายเหนื่อยเลยล่ะ

อีกทั้งยังมีประเพณีขึ้นดอยพระฌาน ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 (เดือน 9 ของทางเหนือ) คือ เดือนพฤษภาคมของทุกปี พุทธศาสนิกชนจะพากันขึ้นดอยไปสักการะพระธาตุดอยพระฌาน มีการจุดบั้งไฟบูชาพระธาตุ และมีการแข่งขันบั้งไฟอีกด้วย

แผนที่ Google Map วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง :


♡ วัดเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี

วัดเขาวงพระจันทร์ เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และมีความเกี่ยวโยงกับตำนานของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วัดอยู่บริเวณเชิงเขา มีทางบันไดไปสู่ยอดเขาประมาณ 3,790 ขั้น ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 2 ชั่วโมง สองข้างทางเต็มไปด้วยป้าไม้สลับซับซ้อน เมื่อขึ้นถึงยอดจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงสม ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท อีกทั้งยังเป็นแหล่งสะสมวัตถุโบราณ ของหายาก และพระพิมพ์ต่างๆ มากมาย เพราะเจ้าอาวาส หลวงปู่ฟัก ท่านเคยเป็นนักส่องพระมาก่อนที่ท่านจะบวช ซึ่งมีการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชม สำหรับสิ่งก่อสร้างและรูปแบบของการแสดงความเคารพของวัดนี้ ค่อนข้างจะมีอิทธิพลจากจีนหรือฝ่ายมหายานอยู่มาก ในเทศกาลเดือนสาม (เดือนกุมภาพันธ์ ใกล้ตรุษจีน) จะมีงานไหว้พระบาทประจำปี ประชาชนชาวไทย เชื้อสายจีน จะหลั่งไหลเข้ามาสักการะอย่างไม่ขาดสาย

สิ่งมหัศจรรย์ 9 อย่าง :

 • มีรอยพระพุทธบาทแท้ (รอยพระบาทที่ 4)
 • มีรอยเขี้ยวแก้วพระพุทธเจ้าแท้
 • หลวงปู่ฟัก อายุ 93 ปี เจ้าอาวาสปัจจุบัน(ฉันมังสะวิรัติตลอดชีวิต, ไม่อาบน้ำตลอดชีวิต)
 • มีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาเองจำนวนมาก
 • มีพิพิธภัณฑ์ พ้นล้าน
 • มีบันไดขึ้นเขา 3,799 ขั้น
 • มีต้นปลัดขิก ธรรมชาติ
 • มีควาย 3 เขา แห่งเดียวในโลก
 • มีงาช้างสีดำ แห่งเดียวในโลก

แผนที่ Google Map วัดเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี :


♡ วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดคีรีวงศ์ ตั้งอยู่บนยอดเขาดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สมัยก่อนเป็นวัดร้าง มีพระธุดงค์ปักกลด แล้วพบวัตถุโบราณมากมาย สงสัยว่าเป็นวัดเก่า จึงแจ้งกรมศาสนาและชักชวนชาวบ้าน สร้างกุฏิเล็กๆ กรมศาสนาเห็นว่า เป็นวัดร้างจริง ได้ทำการสำรวจ และบรูณะมาเรื่อยๆ จนสวยงามมากในปัจจุบัน จุดเด่นของวัด คือ พระจุฬามณีเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่สร้างสร้างตรงฐานพระเจดีย์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ ๑๙ ปลายกรุงสุโขทัย ประมาณ ๖๐๐ ปีมาแล้ว มีสีเหลืองทองอร่าม มีความสูง 4 ชั้น โดยองค์พระเจดีย์ชั้น 4 ภายมีพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญของประเทศไทย คือ

 • พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) อยู่ทิศใต้
 • พระพุทธชินราช (จำลอง) อยู่ด้านทิศเหนือ
 • พระพุทธโสธร (จำลอง) อยู่ด้านทิศตะวันออก
 • พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง (จำลอง) อยู่ทางทิศตะวันตก

ภายในโดมเจดีย์ มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ ด้านนอกเจดีย์ชั้นบน มีพระพุทธรูปปางประทานพร ขนาดใหญ่ และยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองนครสวรรค์ได้ไกลถึง 10 กิโลเมตร ไม่ว่าจะเป็นบึงบอระเพ็ด, เขากบ, ตลาดปากน้ำโพ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำปิง ฯลฯ เรียกได้ว่า เห็นสถานที่สำคัญๆ ของเมืองนครสวรรค์อย่างครอบคลุม ทัศนียภาพสวยงาม สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก สาดแสงตระการตา เป็นอีกหนึ่งวัดบนเขาที่น่าไปเยือนมากๆ

แผนที่ Google Map วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ :


เป็นยังไงกันบ้าง แต่ละวัดน่าสนใจทั้งนั้นเลยเนอะ อยู่บนเขา ได้ชมวิวทิวทัศน์ ทัศนียภาพบ้านเมือง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา ได้บุญ แถมยังได้อากาศสดชื่นอีกด้วย ใครที่มีแพลนไปเที่ยวช่วยสุดสัปดาห์ แนะนำไปเที่ยววัด ทำบุญกันดีกว่า นอกจากจะได้ความสบายใจแล้ว ใครที่เครียดเรื่องงาน เรื่องเรียน อาจจะช่วยให้ผ่อนคลายขึ้นอีกด้วยนะคะ ถ้าชอบก็กดไลท์ ใช่ก็กดแชร์ หรือกดติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ : >>CheckInChill<< คอยติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกันนะคะ ไปแล้วค่ะ สวัสดีค่าาา

โพสต์นี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดที่ดาวเพื่อให้คะแนน 🔻

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้?

ขออภัย! หากหัวข้อนี้ไม่ถูกใจคุณ

ช่วยบอกเราได้ไหมว่ามีส่วนไหนที่ต้องแก้ไข

แสดงความคิดเห็น

Tags :
Klook.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า