Tag: อาซาเลีย วิลเลจ

17 ที่พัก เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2020 สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางหุบเขา และธรรมชาติ

22 May 2020 31,056
เชียงดาว เป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ต้นกำเนิดแม่น้ำปิง เป็นเมืองเก่าแก่โบราณ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ติดกับประเทศพม่า กลายเป็นอำเภอยอดฮิตของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเลยก็คือ ดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองลงมาจากดอยอินทนนท์ และดอยผ้าห่มปก เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ดอยหลวงเชียงดาวนี้ จะถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกตลอดปี