Tag: หาดสมิหลา

12 ที่พัก เมืองสงขลา 2022 เมืองเก่าทรงเสน่ห์ ดินแดนทะเลสาบ แหลมสมิหลา

5 January 2022 10,318
สงขลา จังหวัดในภาคใต้ เป็นเมืองใหญ่สองทะเล มีทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นทะเลสาบแห่งเดียวของประเทศไทย ประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า และการคมนาคมที่สำคัญของภาคใต้ อย่างอำเภอหาดใหญ่ มีสนามบิน เดินทางมาท่องเที่ยวง่าย เมืองสงขลา

10 ที่เที่ยว สงขลา ชมทะเลสาบ เที่ยวเกาะยอ ช็อปปิ้งกิมหยง

3 January 2022 4,628
ลงใต้มากันที่จังหวัดติดทะเลอ่าวไทย จังหวัดสงขลา เมืองใหญ่สองทะเล มีทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทย นั่นก็คือ ทะเลสาบสงขลา โดยทะเลสาบสงขลานั้น มีพื้นที่เชื่อมกับทะเล จัดเป็นลากูนขนาดใหญ่ที่น่ามาเยือน มีเกาะกลางทะเลสาบ ที่มีสะพานติณเชื่อมต่อ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งสงขลายังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ เดินทางมาเที่ยวง่าย มีสนามบิน